Aile hayatına etki eden faktörler

İki farklı insanın evlenmesiyle meydana gelen aile, doğan çocukların ruh ve beden sağlığı açısından çok önemlidir. Sevgi ve hoşgörü dolu, huzurlu, sıcak ve karşılıklı saygının bulunduğu bir ortamı,çocukların ruh sağlığının olumlu yönde gelişmesini sağlar.Pek çok ruhsal hastalıkta temele inildiği zaman uyumsuz bir aile ortamı görülmektedir.Huzursuz, uyumsuz aile ortamı çocuğun ruhsal yapısında düzeltilmesi çok zor hasarlara yol açmaktadır.Halbuki çocuğun ilgiye ,şefkate ihtiyacı vardır. Bu yüzden anne ve baba arasındaki aşırı geçimsizlik, sık kavgalar, huzursuzluklar öncelikle çocukları etkilemektedir.
Ailede bütünlüğün korunması için, bireylerin görev ve sorumluluklarını karşılıklı olarak yerine getirmesi gerekir.Anne ve babanın tamamen aynı kişilikte, aynı düşüncede, aynı zevklere sahip olması beklenemez.Önemli olan birbirlerinin düşüncelerine saygı göstermeleri, makul tartışma sınırları içinde ortak karara varmaları ve uyum içinde hareket etmeleridir.Tartışma, kavga etmek için değil, problemlere çözüm bulmak için yapılmalıdır.Problemleri görmezlikten gelip tartışmaktan kaçmakta yanlıştır.Uygun bir ortamda problemler ortaya konulmalı, karşılıklı hoşgörü içinde, kendini karşısındakinin yerine koyarak ortak çözüm aranmalıdır.
Toplumumuzda ailenin geçimini sağlamak için kadın ve erkek birlikte çalışmalıdır.Evdeki işlerde de birbirlerine yardımcı olmalıdırlar.Herkes kendi sorumluluğunun ve görevinin bilincinde olmalıdır.Böylece aile, toplumun sosyal kurumlarıyla ilişkisini sağlıklı olarak sürdürebilir.Diğer ailelerle ilişki kurar, bayram, düğün, yıl dönümü gibi özel günlerde onlarla sevinç ve neşelerini paylaşır.
Unutulmamalıdır ki sağlıklı ailelerden oluşan toplumlar da sağlıklı olur.

aile hayatına etki eden faktörler , aile hayatına etki eden faktörler slayt , aile hayatını etki eden faktörler , aile hayatına etki eden faktörler nelerdir , ruh sağlığı üzerinde aile ortamının etkileri nelerdir , insan hayatında aile ortamı , aile hayatina etki eden faktörler , aile hayatına etki eden etmenler , insan hayatında aile ortamı önemlimidir , hamilelikte etki eden faktörler , aile hayatında etki eden faktörler , sağlık bilgisi aile hayatına etki eden faktörler , aile hayatına etki eden faktörler vikipedi , aile hayatına etki eden faktörler saygı sevgi , aile hayatını neler etkiler , aile hayatına etki eden faktörler maddeler halinde , aile hayatına etkili olan faktörler , aileye etki eden faktörler , aile hayatın aetki eden faktörler , aıle hayatına etkı eden faktorler ,

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !